Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på
Kort om meg selv
__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
PROBUS, Coaching og veiledning, er et enmannsforetak. Jeg er innehaver og eneste aktive i firmaet. Jeg har siden juli 1999 vært bosatt på Røyse - bor nå i Viksveien 7.
Coaching av bedriftskunder skjer som regel i deres lokaler, mens privatkunder ofte kommer til mitt møterom på Helgelandsmoen. Etter at vi ble rammet av corona pandemien, gjennomføres også møter på Skype.

Jeg er tidligere offiser med Forsvarets høyeste lederutdannelse og omfattende ledererfaring. I tillegg har jeg sivil tilleggsutdannelse som mentor fra Scandinavian Leadership og coachutdannelse med etterfølgende sertifisering fra Right Management Consultants.

Jeg ble sertifisert som coach sommeren 2003, og har siden arbeidet med coaching av privatpersoner og ledere for små- og mellomstore bedrifter - i all hovedsak på Ringerike. Se menypunktet Referanser.

Tilbakemeldinger fra kunder forteller meg at det jeg gjør betyr noe for andre mennesker, og det er min viktigste drivkraft. Min timepris er derfor meget moderat.

Selv om ny virksomhet er viktig for at det lokale næringslivet skal utvikle seg, er jeg mer opptatt av å bidra til utvikling av de bedrifter og medarbeidere vi allerede har. Jeg er overbevist om at det finnes et uforløst potensial i de mange små og mellomstore bedrifter som finnes på Ringerike, og at jeg som coach kan bidra til en positiv utvikling.

Et langt og innholdsrikt liv (har nå passert 70 år) både yrkesmessig og privat, har gitt meg en livserfaring og kompetanse som jeg opplever bidrar til å skape tillit.
Klikk deg inn på menylisten til venstre for å lese mer om det som kan passe deg.


Her kan du lese mer om de som har bidratt til å gi meg min tilleggskompetanse etter at jeg sluttet i Hæren ved å klikke deg inn på deres hjemmesider:

Right Mangement Consultants: www.rightmanagement.no
Scandinavian Leadership: www.scandlead.no
Thomas International Norge: www.thomasinternational.no/nb-no


 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:
jan.egil.@probuscoaching.no
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no