Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Lederutvikling

__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
Vanlige lederutviklingsprogrammer og kurs gir nyttig kunnskap om ledelse. Men, ledelse er som alt annet, om man ønsker å bli bedre, må det øves. Det å omsette teoretisk kunnskap om ledelse til praktisk øvelse som gir grunnlag for å lære av egne erfaringer, kan ofte være vanskelig.

Jeg tilbyr lederutvikling som gir grunnlag for praktisering og øvelse i hverdagen, tilpasset den enkelte bedrifts og lederes behov og ønsker.

Som eksempel på hva jeg har erfart at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre, kan jeg nevne:Ta gjerne kontakt dersom noe av dette kan være interessant. Jeg kan komme til et gratis og uforpliktende møte hvor vi kan diskutere hva det vil være hensiktsmessig å gjennomføre.


 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:
jan.egil@probuscoaching.no
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på
coaching av daglig leder og mellomledere med fokus på å skape bevisstgjøring om hvordan den enkelte best kan bidra til å skape fremgang for bedriften, og oppnå redusert stressnivå for seg selv.
lederopplæring med innlagte øvingsoppgaver hentet fra aktuelle situasjoner i bedriften
gruppecoaching med fokus på kommunikasjon i gruppen
etablering av en ordning med regelmessige oppfølgningssamtaler med daglig leder
opplæring i bruk av coaching som ledelsesmetode