Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Helgeseminar

__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
Jeg har i de årene jeg har arbeidet som coach, møtt mange mennesker som ønsker inspirasjon til personlig utvikling.

Et helgeseminar sammen med andre personer i samme situasjon, vil være en god start for den som ønsker inspirasjon til en positiv utvikling i livet sitt.

Tidligere deltagere har gitt meget positive tilbakemeldinger.

Vanlig innhold kan være en blanding av foredrag, refleksjon, øvelser og gruppediskusjoner som tar for seg følgende temaer:

Opplegget er fleksibelt og  vil bli tilpasset deltagernes ønsker. For at alle skal få et godt utbytte av seminaret, er det viktig at det ikke er flere deltagere enn at man kan bli godt kjent og føle seg trygge på hverandre. Antall deltagere er derfor begrenset til maks 10.

Seminaret gjennomføres over en helg på Helgelandsmoen, med start lørdag  kl 0900. Avslutning ca kl 1630. Søndag fra kl 1000 til ca kl 1400.

Pris pr person inkl drikke og en enkel lunsj begge dager, kr 2 000.

Om du er interessert i å delta eller har spørsmål om opplegget, ring meg på tlf 905 53 839, eller send meg en e-post ved å klikke på:
jan.egil@probuscoaching.no


 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:
jan.egil@probuscoaching.no
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på
Bevisstgjøring om ønsket egen utvikling
Påvirkning av egne tendenser i forhold til tenkemåte og væremåte
Selvmedlidenhet og takknemlighet
Tilstedeværelse her og nå
Selvfølelse
Sammenheng mellom tanker og følelser
Forhold til normer og andres forventninger
Bevisstgjøring om ansvar for eget liv
Bevisstgjøring om egne verdier