Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Kurs i ledelse og bruk av coachingmetoder

__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:
jan.egil@probuscoaching.no
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på
 
Jeg har selv omfattende ledererfaring fra Forsvaret og mange års erfaring fra gjennomføring av kurs i ledelse og bruk av coachingmetoder. Dels har jeg vært kursleder for Folkeuniversitetet Ringerike som har vært kursarrangør, og dels har jeg gjennomført kurs etter avtale med bedrifter - i bedriftens lokaler.

Har fått meget gode tilbakemeldinger fra elever i etterkant av kursene. Etter gjennomført kveldskurs over 24 timer for barnehageledere i Sigdal kommune, skrev en av elevene bl.a følgende i sin evaluering av kurset:

"Dette kurset i ledelse og coaching bør være obligatorisk i barnehagelærer-utdanningen, noe alle nyutdanna bør ha med seg når de begynner å jobbe".


Kurset blir gjennomført med et begrenset innslag av teoretiske forelesninger, med stor grad av elevaktivitet i form av gruppeoppgaver for bevisstgjøring, og øvingscaser for å øve på og synliggjøre coachingmetoder.
Tidsplanen for hver kursdag/kveld gir rom for å ta opp og behandle temaer etter elevenes ønsker.
Elevene vil hver kveld få en individuell oppgave til neste kurskveld
.


Et slik kurs vil være nyttig for de fleste bedrifter og for personer som ønsker å bli en god leder!

Ta kontakt og jeg kan tilby et innhold som kan tilpasses lokale ønsker og behov.