Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Kurs i ledelse og bruk av coachingmetoder

__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
 
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på
 
Jeg har selv omfattende ledererfaring fra Forsvaret og mange års erfaring fra gjennomføring av kurs i ledelse og bruk av coachingmetoder. Dels har jeg vært kursleder for Folkeuniversitetet Ringerike som har vært kursarrangør, og dels har jeg gjennomført kurs etter avtale med bedrifter - i bedriftens lokaler.

Har fått meget gode tilbakemeldinger fra elever i etterkant av kursene. Etter gjennomført kveldskurs over 24 timer for barnehageledere i Sigdal kommune, skrev en av elevene bl.a følgende i sin evaluering av kurset:

"Dette kurset i ledelse og coaching bør være obligatorisk i barnehagelærer-utdanningen, noe alle nyutdanna bør ha med seg når de begynner å jobbe".


Kurset blir gjennomført med et begrenset innslag av teoretiske forelesninger, med stor grad av elevaktivitet i form av gruppeoppgaver for bevisstgjøring, og øvingscaser for å øve på og synliggjøre coachingmetoder.
Tidsplanen for hver kursdag/kveld gir rom for å ta opp og behandle temaer etter elevenes ønsker.
Elevene vil hver kveld få en individuell oppgave til neste kurskveld.


Et slik kurs vil være nyttig for de fleste bedrifter og for personer som ønsker å bli en god leder!

Ta kontakt og jeg kan tilby et innhold som kan tilpasses lokale ønsker og behov.