Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på
Hva er coaching?

__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning

Coaching er etterhver blitt et begrep som de fleste har hørt om, men som mange ennå har et fjernt forhold til. Det kan derfor være på sin plass å si litt om hva coaching egentlig er.

Kortversjonen er at coaching er å hjelpe andre til å lykkes uten at de blir fortalt hva de må gjøre.

En coach arbeider gjennom å stille spørsmål som skaper refleksjon, ettertanke og erkjennelser.

Dermed får den som coaches et eierforhold til løsningen, og vil anstrenge seg for å gjennomføre den, i motsetning til hva som ofte skjer når løsningen blir presentert av en ekstern rådgiver.

En coach forteller deg ikke hva du må gjøre for å nå dine mål, men hjelper deg gjennom samtaler med å utvikle din tenkemåte, væremåte og levemåte for at du selv kan nå
målene dine.Coaching brukes individuelt eller for grupper. I en bedrift starter det gjerne med coaching av lederen eller ledergruppen. Det er etterhvert blitt mer vanlig at coaching også tilbys medarbeidere som en bedrift ønsker å satse på og vil bidra til å utvikle videre.

For privatpersoner, er individuell coaching det mest hensiktsmessige.

Selv om coaching av en leder eller medarbeidere i en bedrift gjerne har utgangspunkt i jobbsituasjonen, vil ofte hele livssituasjonen bli et tema. Vi er alle hele mennesker og hvordan vi har det på jobb påvirker fritiden vår - og omvendt. Vi skal heller ikke glemme at vår egen opplevelse av hvordan vi har det, påvirker våre omgivelser.

Terskelen for å engasjere en coach i en bedrift, er etterhvert blitt ganske lav fordi coaching er kommet inn som et element i begrepet lederutvikling.

Derimot opplever jeg at det dessverre ikke er like akseptert at en privatperson skal engasjere en coach. Eget liv er noe man forventes å kunne ordne opp i selv.

Jeg håper dette endres for jeg opplever at mange har en dårligere livskvalitet enn de kunne hatt om de hadde søkt ekstern hjelp. Forhåpentligvis kommer vi snart dit hvor det å engasjere en coach blir sett på som et positivt uttrykk for at man ønsker å utvikle seg og utnytte fullt ut den ene muligheten vi har fått til å leve livet vårt. 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:
jan.egil@probuscoaching.no
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no
Det virkelig betydningsfulle er det
som  hender i oss, ikke med oss.
James W Kennedy