Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på
Coaching for bedriftsledere
__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:
jan.egil@probuscoaching.no

Hva er coaching for bedriftsledere?
Gjennom bruk av forskjellige bevisstgjøringsmetoder hjelper en coach deg med å finne løsninger som passer deg og din bedrift - slik at du lettere skal kunne
· Bli bevisst dine adferdstendenser
· Få en klar oppfatning av hva som er fremgang for din bedrift og
  hvordan den kan skapes
· Bli bevisst hva som er ditt viktigste bidrag til utvikling og fremgang for
  bedriften
· Skape en bedre hverdag for deg selv

Les Hans Ole Braathens uttalelser under overskriften "Sjefer trenger også en trener" i Ringerikes Blads Industri og Næringsmagasin, den 6.okt 2010: Klikk HER


Gjennom at du selv har funnet løsningene, får du et eieforhold til dem og vil med stor sannsynlighet sørge for at de blir gjennomført.

Vår tilvante være- og tenkemåte
Forskere hevder at så mye som 80% av våre valg, gjøres av den ubevisste delen av oss selv. Vi går på autopilot uten å være oss helt bevisst verken vår være- eller tenkemåte.
Det ubevisstes kontroll over oss, gir seg gjerne utslag i form av tendenser vi har til å gjøre det ene eller det andre. De fleste vil kjenne seg igjen i ett eller flere av følgende eksempler på tendenser:
· hverdagen blir ustrukturert
· jeg har en tendens til å bruke mest tid på det jeg liker best å holde på
  med, selv om det kanskje egentlig er mindre viktig for meg og 
  bedriften
· jeg venter litt for lenge med å si ifra når det er noe jeg er misfornøyd
  med
· jeg er så forsiktig når jeg uttrykker meg at jeg blir utydelig
· oppgaver som er vanskelige eller ubehagelige utsettes

Fremgang for din bedrift
Alle ønsker fremgang for sin bedrift, men jeg opplever stadig at bedriftsledere ikke har noe klart svar på hva det er. Før man har et konkret bilde av hva som er fremgang, er det vanskelig å vite hvordan man skal skape den.

Din lederrolle
Mange bedriftsledere blir så oppslukt i hverdagens mange aktiviteter at de glemmer at ledelse er å skape resultater gjennom andre, og å få andre mennesker til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort. For at du skal lykkes som leder, må du ha et bevisst forhold til bl.a
· din lederadferd
· hvordan du bruker din tid

Det er viktig å bli bevisst hvilke tendenser vi har, slik at vi kan ta kontroll over dem og gjøre bevisste valg.
Selv om dette er elementære sannheter, er det min erfaring at de aller fleste ledere ikke er nok oppmerksom på dette i sin hverdag.

Coaching er lønnsomt for en bedrift fordi det bidrar til at daglig leder
gjør bedre valg!
                                                                                                             

En bedre hverdag for deg selv.
Jeg møter ofte ledere som er slitne og frustrerte fordi de opplever at tiden ikke strekker til. For at du skal ha det godt med deg selv, må du bruke din tid slik at du kan oppleve å være i harmoni med det som innerst inne er viktig for deg.
Hva det er, kan ingen fortelle deg, men jeg kan hjelpe deg til å bli bevisst det.

<http://www.ringblad.no/jobb/article5344724.ece>
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no