Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på
Personlig coaching
__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
HVA ER PERSONLIG COACHING?
Personlig coaching er min egen oversettelse av det engelske uttrykket "life coaching". Et uttrykk som indikerer at det handler om en persons livssituasjon.

Jeg gir ikke råd og anbefalinger, men bidrar gjennom bruk av forskjellige bevisstgjøringsmetoder til å finne løsninger som passer den enkeltes behov for å
· endre en uønsket livssituasjon
· få mer kontroll over eget liv, utvikle seg i ønsket retning og få en
  bedre livskvalitet.

DET UBEVISSTE
Forskere hevder at så mye som 80% av våre valg, gjøres av den ubevisste delen av oss selv. Vi går på autopilot uten å være oss helt bevisst verken vår være- eller tenkemåte.
Det ubevisstes kontroll over oss, gir seg gjerne utslag i form av tendenser vi har til å gjøre det ene eller det andre. De fleste vil kjenne seg igjen i ett eller flere av følgende eksempler på tendenser:
· det jeg tror andre mener, styrer de valgene jeg gjør
· hverdagen blir ustrukturert
· det er vanskelig å bestemme seg og gjøre valg
· jeg lar være å si ifra når det er noe jeg er misfornøyd med
· jeg er så forsiktig når jeg uttrykker meg at jeg blir uttydelig
· jeg grubler så mye over ting som har hendt eller jeg er så opptatt med
  å planlegge det som skal skje at jeg mister fokus på det å leve her og
  nå
· mindre viktige ting får overskygge det som egentlig er viktig for meg.

Hva som har skapt våre tendenser kan det være viktig å finne ut av, men det viktigste er bli bevisst hvilke tendenser vi har, slik at vi kan ta kontroll over dem og gjøre bevisste valg.
En coach kan bidra til at det skjer.

ANSVAR FOR EGET LIV
For hver og en av oss handler det om å leve vårt eget liv. Vi venter ofte på at noe skal skje - at noen skal gjøre noe, men det er faktisk kun jeg selv som har ansvar for mitt eget liv og min egen utvikling. Er jeg ikke tilfreds, må jeg selv gjøre noe for å få til en endring.
Med unntak for våre barn og andre som ikke kan ta vare på seg selv, har vi ikke ansvar for andres liv. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal ha omsorg for andre - hjelpe og støtte.


Å være opptatt av å skape et godt liv for seg selv, forbindes av mange med en negativ egoisme. Det er helt feil. Det å ta vare på seg selv, er ikke egoisme - snarere tvert imot.
Dersom du har det godt med deg selv, vil det ha en positiv effekt også på dine omgivelser - hjemme og på jobb.

JAKTEN PÅ DEN GODE FØLELSEN
Mennesker i den vestlige verden har det materielt sett mye bedre nå enn for 50 år siden. Men forskning viser at andelen av mennesker som sier de er lykkelige, ikke har økt. Materiell velstand og ytre forhold er dermed ingen garanti for opplevelse av lykke.

Hva som gir deg en god følelse, er avhengig av hva det er viktig for deg å oppleve.
Det å være bevisst hva som egentlig og innerst inne er viktig for oss, er derfor en viktig forutsetning for å kunne gjøre riktige valg og utvikle oss i den retningen vi vil.

Hva som er viktig for deg, kan ingen fortelle deg. Svaret på det ligger inne i deg selv, og du må selv må finne det.
En coach kan hjelpe deg.

VEIEN FRA UBEVISST TIL BEVISST
Mange opplever at de er ”fanget” i sin situasjon - i sin hverdag. Tiden bare flyr av sted og man har nok med å holde tritt med hverdagen og alt som MÅ gjøres. Innimellom kjenner man kanskje likevel at det er noe som ikke stemmer og undrer: ”Er det virkelig slik jeg vil leve?”


Å erkjenne at man har - og vil ta, ansvar for eget liv samt ønsker endring, er første skritt på veien mot egen utvikling og et bedre liv for seg selv - og sine omgivelser.

Men hva så? Hvordan kommer jeg videre? Hva er det egentlig jeg vil, og hvordan skal jeg komme meg dit?

Bevisstgjøringsprosessen kan være vanskelig og mange av oss må ha hjelp - særlig i starten. Hjelp til å komme i gang og starte jakten på den gode følelsen.
Det kan en coach hjelpe deg med.

GJØR VI DET VI VIL?
Det er et kjent fenomen at det ofte er et stort gap mellom å vite hva man vil og det å faktisk gjøre det.

Årsakene kan være mange. Noen vanlige er:
· Vårt selvbilde får oss til å tro at vi ikke kan gjøre det vi vil
· Vi lar oss styre av adferdstendenser
· Det vi tror vi vil, er kanskje ikke det vi egentlig vil
· Vi fanges av hverdagens kjas og mas og mister fokus på det vi vil

Igjen er bevisstgjøring det viktigste grunnlaget for at vi faktisk skal gjøre det vi vil og har lyst til.

Om du ønsker å jobbe med deg selv og din egen utvikling, kan jeg hjelpe deg. Ta kontakt og vi kan diskutere hvordan

 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:
jan.egil@probuscoaching.no
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no