Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Rekrutteringsbistand

__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
Nyansettelser er vanskelige og feilansettelser er et ikke ukjent problem for mange bedriftsledere. Bistand fra profesjonelle som kan bruke ett eller flere hensiktsmessige verktøy kan øke sikkerheten for at den rette personen blir valgt.

En vanlig feil ved nyansettelser, er at det ikke på forhånd klarlegges godt nok hvilken væremåte eller adferd man ønsker hos den personen som skal ansettes.

Det mest utbredte rekrutteringsverktøyet i verden (det brukes i 60 land) og det mest benyttede i Norden - Thomas Systemet - tar hensyn til dette ved at det gir mulighet til å lage en profil for ønsket adferd i stillingen. Stillingsprofilen kan senere kan sammenholdes med de mest aktuelle kandidaters personprofil.

Jeg har i mer enn 15 år vært sertifisert bruker av Thomas person- og stillingsprofilanalyse, og har bistått ved mange nyansettelser.

Bruk av profesjonell bistand ved nyansettelser anbefales på det sterkeste. Kostnaden er liten i forhold til de ulemper og kostnader en bedrift pådrar seg ved å ansette en person som nok kan være faglig kvalifisert, men som likevel ikke passer i stillingen.
 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:j
an.egil@probuscoaching.no
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på