Copyright © 2007 by Jan Egil Lyng
All Rights reserved
Organisasjonsutvikling

__________________________________________________________________

PROBUS
Coaching og veiledning
De fleste bedrifter vil en eller annen gang oppleve behov for en forbedring og utvikling av sin egen organisasjon. En vellykket organisasjonsutvikling kan imidlertid være vanskelig og tidkrevende.

Det er min erfaring at mange tar for lett på oppgaven og starter en organisasjonsutvikling med å vurdere hvilken organisasjonsstruktur bedriften skal ha. En tilnærming som overser det faktum at man ikke kan organisere seg bort fra at mennesker må samarbeide på en hensiktsmessig måte om de aktiviteter som skal utføres, for at bedriften skal lykkes. Derfor kan arbeidsprosessene - definisjon av ulike roller og hvordan disse skal jobbe sammen, være viktigere enn selve organisasjonsstrukturen.

Jeg har både teoretisk kompetanse og praktisk erfaring med gjennomføring av organisasjonsutvikling ved ulike avdelinger i Hæren og sivile bedrifter og kan bistå med råd og veiledning dersom du ønsker å gjøre noe med din bedrifts organisasjon
 
PROBUS
Coaching
og veiledning

Jan Egil Lyng
Viksveien 7
3530 Røyse
tlf: 90553839
e-post:
jan.egil@probuscoaching.no
905 538 39
jan.egil@probuscoaching.no

www.probuscoaching.no
Startside                                                                Kort om meg selv                                                 Hva er coaching?                                           Coaching for bedriftsledere                                     Lederutvikling Personlig coaching                                         Kurs i ledelse og coaching Samtalepartner                                          Foredrag                                                    Rekrutteringsbistand                                                Organisasjonsutvikling                                       Referanser                                                Helgeseminar Kontakt                                                Noe å tenke på